น้ำหนักสัมภาระขั้นต่ำ และสูงสุดที่สามารถนำเดินทางไปได้คือเท่าไหร่

คุณสามารถเลือกซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ เริ่มต้นที่ 20 กิโลกรัม และสูงสุด 80 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต ขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วโดยสารที่คุณซื้อ ดังนี้

  • ตั๋วประเภท Fly จะไม่รวมน้ำหนักสัมภาระ ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 20 กิโลกรัม และสูงสุด 80 กิโลกรัม
  • ตั๋วประเภท FlyBag และ FlyBagEat จะรวมน้ำหนักสัมภาระอยู่แล้ว 20 กิโลกรัม
  • ตั๋วประเภท ScootPlus รวมน้ำหนักสัมภาระอยู่แล้ว 30 กิโลกรัม

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย นกสกู๊ตมีสิทธิ์ปฏิเสธรับสัมภาระเช็คอินชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk