นโยบาย ระยะผ่อนผันภายใน 24 ชั่วโมง คืออะไร

เราเข้าใจถึงความเร่งรีบในการจองตั๋วของคุณ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร เราจึงมีนโยบายระยะผ่อนผันภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • หากคุณจองเที่ยวบินใหม่ในชั้นโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารที่ต่ำลง คุณจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างของอัตราค่าโดยสารดังกล่าวคืน
  • หากคุณจองเที่ยวบินใหม่ในชั้นโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารที่สูงขึ้น คุณต้องชำระส่วนต่างของอัตราค่าโดยสารดังกล่าว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางต่อไป
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง คุณจะต้องทำการจองตั๋วใหม่อีกครั้ง และจะไม่ได้รับค่าตั๋วที่จองไว้ก่อนหน้าคืน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk