หากต้องการขอคืนค่าภาษีสนามบิน ต้องทำอย่างไร

หากคุณต้องการขอคืนค่าภาษีสนามบิน กรุณาส่งจดหมายคำร้อง โดยระบุ

  • หมายเลขอ้างอิงการจอง
  • รายละเอียดเที่ยวบินที่จอง พร้อมระบุเที่ยวบินต่อที่ต้องการขอคืนเงิน
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

กรุณาส่งคำร้องของคุณมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจดหมายคำร้องต้องลงตราประทับไปรษณีย์ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง และการคืนเงินจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 6-8 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับคำร้อง พร้อมด้วยรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ขอคืนภาษี)
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ห้องเลขที่ 2001 อาคารส่วนกลาง ชั้น 2
ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง
กรุงเทพ 10210

* มีค่าธรรมเนียมดำเนินการ 1,250 บาทต่อท่าน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ ที่นี่

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk