หากต้องต่อเที่ยวบินของ นกสกู๊ต จะต้องทำอย่างไร

หากคุณได้จองเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยเที่ยวบินของนกสกู๊ต คุณจำเป็นต้องรับกระเป๋าสัมภาระของคุณที่บริเวณสายพานรับสัมภาระด้วยตนเอง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้โดยสารขาเข้า จากนั้นจึงติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อลงทะเบียนสัมภาระอีกครั้ง เพื่อต่อเที่ยวบิน ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า สำหรับประเทศที่จะเดินทางไปเพื่อต่อเที่ยวบิน และประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของคุณ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk