ขนาดของกระเป๋าสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่

นกสกู๊ตไม่อนุญาติให้สัมภาระต่อชิ้นมีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมและขนาดรวมกันต้องไม่เกิน 81 ซม.(ความสูง) x 119 ซม.(ความกว้าง) x 119 ซม. (ความยาว)
ท่านอาจจะต้องจัดการน้ำหนักของสิ่งของใหม่หรือแยกบรรจุสัมภาระในกรณีที่น้ำหนักของสัมภาระเกินจากที่กำหนด

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk