หากต้องการใช้รถเข็นที่ท่าอากาศยาน ต้องดำเนินการอย่างไร

คุณต้องแจ้ง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอใช้บริการความช่วยเหลือพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่ทำการสำรองที่นั่ง หรืออย่างน้อย 3 วัน ก่อนออกเดินทาง กรุณาแจ้งข้อมูลประเภทของความช่วยเหลือที่คุณต้องการ เพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์และพิจารณาระดับความช่วยเหลือที่เหมาะสมให้กับคุณได้

การขอใช้บริการความช่วยเหลือรถเข็น ต้องแจ้งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผู้ให้บริการประจำท่าอากาศยาน อาจปฏิเสธการให้บริการ หากไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านบริการของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง นกสกู๊ตอาจไม่สามารถให้บริการนี้ได้ในเส้นทางบินของเราทั้งหมด

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk