สามารถเดินทางกับนกสกู๊ตได้หรือไม่หากเป็นผู้พิการ

ผู้โดยสารต้องสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น สามารถขึ้นเครื่องบิน เคลื่อนไหว ลงจากเครื่องบิน ใช้ห้องน้ำ รับประทานอาหาร และสื่อสารกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองเพียงลำพังได้ คุณจำเป็นต้องมีผู้ติดตาม หรือผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือตลอดเที่ยวบิน เนื่องจากนกสกู๊ตไม่มีระบบ พนักงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นๆ คุณจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย และต้องเป็นผู้ที่สำรองที่นั่งด้วยกัน ทั้งนี้ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถอำนวยความสะดวกในด้านนี้ให้คุณได้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk