จะจำแนกความแตกต่างระหว่าง ทารก และ เด็ก ได้อย่างไร เด็กต้องมีที่นั่งของตนเองหรือไม่

นกสกู๊ต จะใช้เกณฑ์ของอายุในการจำแนก โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ต้นทาง และจุดหมายปลายทาง อันได้แก่

  • ทารก มีอายุระหว่าง 8 วัน ถึงไม่เกิน 2 ปี (ณ วันเดินทาง)
  • เด็ก มีอายุระหว่าง 2 ถึง 11 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 ปี
  • ผู้ใหญ่ มีอายุ 12 ปี หรือมากกว่า

พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง อาจดูแลทารกโดยการอุ้มตลอดเที่ยวบิน คุณไม่จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติมเพื่อทารก อย่างไรก็ดี คุณอาจเลือกซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับทารก ในอัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ และจำกัดจำนวนทารกในแต่ละเที่ยวบินด้วย หากคุณซื้อที่นั่ง โปรดทราบว่าท่านต้องอุ้มทารกขณะเดินทาง ขึ้น และลง เรามีบริการเข็มขัดพิเศษสำหรับทารกในที่นั่งของท่านเอง หากท่านต้องการเตรียมการณ์สำหรับทารก สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ผู้โดยสารที่มีอายุ 2 ปีหรือมากกว่านั้น ต้องมีที่นั่งของตนเอง และบัตรโดยสารสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เป็นอัตราค่าโดยสารเดียวกัน

หมายเหตุ: นกสกู๊ตไม่รับขนส่งผู้โดยสารที่เป็นเด็กซึ่งเดินทางลำพังไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึง 12 ปี ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 16 ปี อาจเดินทางโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลไปด้วย โดยมีจดหมายรับรอง และยินยอมจากพ่อแม่ ผู้โดยสารที่มีอายุ 16 ปี หรือมากกว่าอาจเดินทางโดยลำพังได้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk