จะทราบได้อย่างไรว่าเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่คุณมีจะได้รับอนุญาต

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กต้องได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศตามที่กำหนด ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินได้ โดยต้องแสดงใบรับรองให้เห็นอย่างเด่นชัด ท่านสามารถตรวจสอบใบรับรองใดที่ได้รับการยอมรับได้ ที่นี่ ตัวแทนผู้ให้บริการภาคพื้นให้กับ นกสกู๊ต มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขนส่งหากไม่พบฉลากเหล่านี้บนเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปข้างหน้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนเที่ยวบินของนกสกู๊ต

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk