นกสกู๊ตอนุญาตให้นำเครื่องผลิตออกซิเจนแบบใดหรือรุ่นใดขึ้นเครื่องบินบ้าง

นกสกู๊ตอนุญาตให้นำเครื่องผลิตออกซิเจนที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ซึ่งสามารถเก็บใต้เบาะที่นั่งได้

เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่นที่ บริษัทฯ อนุญาต ได้แก่

 • AirSep Corpotation's Lifestyle
 • AirSep Corpotation's Freestyle
 • Inogen, Inc.'s Inogen One
 • Inogen, Inc.'s Inogen One G2
 • SeQual Technologies' Eclipse
 • Respironics Inc.'s EverGo
 • Invacare Corporation's XPO2
 • Delphi Medical Systems' RS-00400
 • Oxlife's Independence Oxygen Concentrator
 • DeVibliss Healthcare's iGo
 • International Biophysics Corporation's LifeChoice

 ข้อควรระวัง

เครื่องผลิตออกซิเจนควรเป็นแบบที่สามารถประจุพลังงานในตัวเองได้ โดยใช้แบตเตอรี่แบบเจล หรือแบตเตอรี่แบบแห้ง นกสกู๊ต อาจไม่สามารถเตรียมพลังงานสำรองบนเที่ยวบินสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ดังนั้น กรุณานำแบตเตอรี่ติดตัวมาด้วยเพื่อสำรองพลังงานอย่างน้อย 150 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ตัวอย่างเช่น สำหรับเที่ยวบินที่คาดว่าจะใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง คุณต้องเตรียมแบตเตอรี่สำรองซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานนาน 15 ชั่วโมง หากแบตเตอรี่แต่ละก้อนมีอายุใช้งานนาน 5 ชั่วโมง คุณต้องเตรียมแบตเตอรี่มาทั้งสิ้น 3 ก้อน

ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นแทนผู้โดยสารได้ หากเกิดสภาวะความกดอากาศในห้องโดยสาร ผู้โดยสารจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้หน้ากากออกซิเจนที่หล่นลงมาแทน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk