หากมีเด็กเล็กจะสามารถใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนเที่ยวบินได้หรือไม่

ในระหว่างเที่ยวบิน คุณสามารถใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปีเท่านั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัย นกสกู๊ตอาจรับขนส่งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบางประเภทที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในห้องโดยสารซึ่งมีฉลากแสดงเท่านั้น ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กของคุณได้มาตรฐานเหล่านี้ หากเบานั่งนิรภัยที่คุณมีไม่ได้มาตรฐาน และคุณยังยืนยันที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปด้วย เราอาจลงทะเบียนเบาะนั่งนั้นเพื่อจัดเก็บลงใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม นกสกู๊ตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กของคุณที่ลงทะเบียนเพื่อจัดเก็บลงใต้ท้องเครื่องบิน เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปข้างหน้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนเที่ยวบินของ นกสกู๊ต

ในกรณีที่คุณต้องการให้เด็กนั่งเบาะนั่งนิรภัย คุณจำเป็นต้องซื้อที่นั่งให้กับเด็ก เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะไม่สามารถวางในบริเวณแถวทางออกฉุกเฉิน หรือที่นั่งแถวหน้า หรือหลังทางออกฉุกเฉินได้ พ่อแม่ หรือผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรัดเบาะนั่งนิรภัยเข้ากับเก้าอี้สำหรับผู้โดยสารโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินตามวิธีการใช้งานของบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก นกสกู๊ตจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุอันเกิดจากการรัดเบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างผิดวิธี และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเรามีสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบิน คุณต้องระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเบาะนั่งนิรภัยเกินออกมาจากเก้าอี้ผู้โดยสารซึ่งอาจกีดขวางผู้โดยสารท่านอื่นได้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk