จะเกิดอะไรขึ้นหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

นกสกู๊ตเป็นสายการบินราคาประหยัด เราต้องรักษาระดับและควบคุมต้นทุนเพื่อให้สามารถนำเสนออัตราค่าโดยสารที่คุ้มค่าที่สุดแก่ผู้โดยสารได้ ในทางกลับกัน เราคาดหวังว่าผู้โดยสารจะรับผิดชอบสวัสดิภาพของตัวท่านเอง เช่น การซื้อประกันภัยการเดินทาง หากนกสกู๊ตเป็นผู้กระทำผิด เราจะทำตามพันธสัญญาที่มอบให้กับผู้โดยสารดังที่จะเห็นได้ในเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นในกรณีสาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิ สภาพอากาศ การจราจรทางอากาศที่แออัด เป็นต้น

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk