สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์บนเที่ยวบินได้หรือไม่

  • ผู้โดยสารอาจใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบพกพาในระหว่างการเดินทาง แต่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนโหมดโทรศัทพ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นโหมดเที่ยวบิน
  • คุณสามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ได้ก่อนประตูเครื่องบินปิด ก่อนการนำเครื่องขึ้น หรือลง
  • คุณไม่สามารถใช้ คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแท็บเล็ต (ต้องจัดเก็บใต้ที่นั่งให้ถูกต้อง) ขณะเครื่องบินขึ้น ลง หรืออยู่บนภาคพื้น เนื่องจากขนาด และน้ำหนัก อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณ
  • ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบิน ณ หลุมจอด จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากเครื่องบินอาจอยู่ในระหว่างการเติมเชื้อเพลิง
  • ผู้ควบคุมการบินอาจขอให้ผู้โดยสารปิดอุปกรณ์สื่อสารในระหว่างเกิดภาวะความผิดปกติใดๆ ในระหว่างเที่ยวบิน เพื่อป้องกันการรบกวนระบบสื่อสารนำทาง
  • บางท่าอากาศยาน อาจมีกฎข้อบังคับห้ามมิให้ผู้โดยสารใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์แบบพกพาในขณะเครื่องบินจอด ในสถานการณ์เช่นนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะให้คำแนะนำผู้โดยสารผ่านระบบกระจายเสียง

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk