เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการนั่งแถวทางออกฉุกเฉินมีอะไรบ้าง

ในกรณีที่คุณต้องการสำรองที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉิน คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีอายุ 16ปี หรือมากกว่า
  • มิได้มีภาวะบกพร่องชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับบริการความช่วยเหลือพิเศษ หรือต้องเดินทางกับบุคคลที่มีภาวะความบกพร่อง (เช่น หนูหนวก ความบกพร่องทางการได้ยิน ตาบอด มีความบกพร่องทางสายตา หรือมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว หรือข้อจำกัดด้านความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือต้องเดินทางกับสุนัขนำทาง)
  • มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด
  • มิได้นั่งกับทารก
  • ไม่ต้องการใช้เข็มขัดนิรภัยแบบขยาย
  • มิใช่ผู้สูงอายุ

เราไม่แนะนำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ (หลัง 28 สัปดาห์) นั่งบริเวณแถวทางออกฉุกเฉิน

ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจถูกขอให้เปลี่ยนที่นั่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เราจึงขอให้คุณเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยตนเอง

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk