หากพบว่ากระเป๋าสัมภาระเกิดความเสียหายระหว่างเที่ยวบินต้องทำอย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบ เงื่อนไขการขนส่ง ของนกสกู๊ต สำหรับข้อยกเว้นบางกรณีในการเรียกร้องค่าชดเชยก่อนยื่นคำร้อง

หากคุณได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และต้องการยื่นคำร้อง คุณต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่กำหนดนับจากวันที่การเดินทางด้วยเที่ยวบินของ นกสกู๊ต สิ้นสุดลง

  • ภายใน 7 วันสำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ได้รับความเสียหาย
  • ภายใน 21 วันสำหรับสัมภาระล่าช้า

คุณสามารถส่งคำร้องเกี่ยวกับสัมภาระที่เกิดความเสียหายหรือล่าช้ามาตามที่อยู่ ดังนี้

NokScoot Co., Ltd.

c/o Charles Taylor Adjusting

140 Cecil Street

#15-00 PIL Building

Singapore 069540

โทรสาร: +65 6423 0150

อีเมล: nokscootclaims@ctplc.com

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk