เคาน์เตอร์เช็คอินของนกสกู๊ต เปิดและปิดให้บริการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางเมื่อใด

เคาน์เตอร์เช็คอินของเรา จะเปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง 3 ชั่วโมง และจะปิดก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง คุณยังคงสามารถเช็คอินได้ตามปกติ หากคุณมาเข้าแถวเพื่อรอเช็คอิน ก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง นกสกู๊ตขอสงวนสิทธิ์ในการรับเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารที่มาเช็คอินล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบิน คุณควรเดินทางมาถึงท่าอากาศยานก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 120 นาที เนื่องจากมีหลายปัจจัย ที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางของคุณ อาทิ สภาพการจราจร ความคับคั่งของผู้โดยสารในบริเวณท่าอากาศยาน ระยะเวลาที่ใช้ในการรอรับบริการ ณ จุดต่างๆ เป็นต้น

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk