หลังจากจองตั๋วแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางได้หรือไม่

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้อย่างช้าไม่เกิน 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

  • หากคุณจองเที่ยวบินใหม่ในชั้นโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารที่ต่ำลง คุณจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างของอัตราค่าโดยสารดังกล่าวคืน
  • หากคุณจองเที่ยวบินใหม่ในชั้นโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารที่สูงขึ้น คุณต้องชำระส่วนต่างของอัตราค่าโดยสารดังกล่าว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางต่อไป
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง คุณจะต้องทำการจองตั๋วใหม่อีกครั้ง และจะไม่ได้รับค่าตั๋วที่จองไว้ก่อนหน้าคืน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง ผ่านเมนู “Manage My Booking” หรือ “จัดการการจอง” ได้ที่ NokScoot.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงด้วย

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง ScootProtect กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำรายการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk