หากมาเช็คอินล่าช้า และเคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการแล้ว ต้องทำอย่างไร

หากคุณไม่สามารถมาเช็คอินได้ทันตามเวลาที่กำหนด คุณจะไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารได้ แต่คุณยังคงยื่นคำร้องขอพิจารณาคืนค่าภาษีสนามบินได้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk