สามารถขอยกเลิกน้ำหนักสัมภาระที่ซื้อเพิ่มเติมได้หรือไม่

เมื่อคุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงินได้ ขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักสัมภาระที่ต้องการซื้อ ก่อนการชำระเงิน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk