นกสกู๊ต คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินอย่างไร

ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินจะถูกเรียกเก็บขณะลงทะเบียนสัมภาระ เมื่อเช็คอิน และคุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต หรือเงินสด ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของเคาน์เตอร์ที่รับชำระ ณ ท่าอากาศยานนั้นๆ นกสกู๊ตไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรับขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินของคุณได้ และการพิจารณารับขนส่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนกสกู๊ตแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกันความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักของเครื่องบิน สำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ด้วย อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่เกิน คิด 600 บาท ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม (หรือเศษของกิโลกรัม) ที่เกินจากน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยสกุลเงินที่ใช้ในประเทศต้นทางของท่าน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละวัน  

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk