สามารถนำอุปกรณ์กีฬาเดินทางไปด้วยได้หรือไม่

อุปกรณ์กีฬา รวมถึงเครื่องดนตรี จัดรวมอยู่ในอุปกรณ์ประเภทที่ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ การขนส่งอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สิ่งของขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่สำหรับจัดเก็บสัมภาระ หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่ท่านได้ซื้อไว้ ท่านจำเป็นต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk