ต้องทำอย่างไรหากสัมภาระพกพามีน้ำหนักมาก หรือใหญ่เกินกว่าจะนำติดตัวไปบนเครื่องบินได้

หากสัมภาระพกพาของท่านมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะนำติดตัวไปด้วย และท่านพยายามจะนำสิ่งของเหล่านั้นไปด้วย พนักงานภาคพื้นของเรา จะแจ้งให้ท่านทราบที่ทางออกขึ้นเครื่องบินว่า กระเป๋าสัมภาระมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะนำเข้าห้องโดยสารได้ และสัมภาระนั้นจะถูกจำแนกเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน กระเป๋าสัมภาระของท่านจะถูกติดป้ายที่ทางออกขึ้นเครื่องบินและนำไปไว้บนที่เก็บสัมภาระบนเครื่องบิน เมื่อเดินทางไปถึง ท่านสามารถรับกระเป๋าสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์ติดตามสัมภาระ ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้เมื่อรับมอบสัมภาระ โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นไปตามอัตราที่ท่าอากาศยานนั้นๆ กำหนด

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk