หากเดินทางไปและกลับด้วยบัตรโดยสารคนละประเภทจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเท่าไหร่

น้ำหนักสัมภาระจะมีผลต่อแต่ละเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยตั๋วประเภท Fly และมีสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน 1 เที่ยวบิน และตั๋วประเภท FlyBag ในอีก 1 เที่ยวบิน คุณจำเป็นต้องซื้อน้ำหนักสำหรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนสำหรับ 1 เที่ยวบิน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk