หากมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยผู้โดยสารทั้งคู่จำเป็นต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระหรือไม่

น้ำหนักสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักโดยรวม ดังนั้น หากคุณเดินทางโดยมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย และน้ำหนักสัมภาระรวมของกระเป๋าทั้งหมดไม่เกินน้ำหนักสัมภาระที่คุณได้รับ คุณสามารถลงทะเบียนสัมภาระทั้งหมดในนามของคุณ หรือเพื่อนร่วมทาง ท่านใดท่านหนึ่งได้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk