หากมีรถเข็นส่วนตัว ต้องดำเนินการอย่างไร

ความช่วยเหลือพิเศษสำหรับบริการรถเข็น

ผู้โดยสารสามารถขอรับบริการความช่วยเหลือพิเศษในการขอใช้รถเข็นได้ระหว่างการจองบัตรโดยสาร หรือ 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เนื่องจากนกสกู๊ตยังไม่มีระบบ พนักงาน หรืออุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือบนเครื่องบินและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทางนกสกู๊ตจึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการสำหรับรถเข็นประเภท WHCR และกรณีต้องการขนส่งรถเข็นในรูปแบบสัมภาระลงทะเบียน ทางนกสกู๊ตอนุญาตให้ขนส่งสำหรับอุปกรณ์รถเข็นที่ไม่มีแบตเตอรี่ หรือ ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยในการเคลื่อนที่ เท่านั้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการขนส่ง หากกรณีที่รถเข็นมีขนาด น้ำหนัก หรือ ประเภทของรถเข็น ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัทด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของประเภทรถเข็น

WCHR (R for Ramp): ผู้โดยสารสามารถเดิน ขึ้น-ลง ระหว่างตัวเครื่องบินได้ แต่ต้องการขอความช่วยเหลือพิเศษในการใช้รถเข็นในระหว่างการเดินทางระหว่างทางเชื่อมภายในสนามบิน หรือ การต่อเครื่องภายในสนามบิน (สายการบินนกสกู๊ตมีบริการรถเข็นประเภทนี้เท่านั้น)

WCHS (S for Steps): ผู้โดยสารไม่สามารถเดินระยะทางไกล ไม่สามารถเดินขึ้นลงบันได แต่สามารถเดินจากประตูเครื่องบินไปยังที่นั่งของตนได้ (สายการบินนกสกู๊ตไม่มีบริการรถเข็นประเภทนี้)

WCHC (C for Cabin): ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองต้องการใช้รถเข็นในการเคลื่อนที่ทั้งภายในสนามบินและภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน(สายการบินนกสกู๊ตไม่มีบริการรถเข็นประเภทนี้)

 

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk