ต้องทำอย่างไร หากต้องการใช้บริการความช่วยเหลือพิเศษ

คุณต้องแจ้งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 3 วัน โดยทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือติดต่อเพื่อขอรับบริการความช่วยเหลือพิเศษทันทีที่คุณได้รับกำหนดการเดินทาง

การรับขนส่งผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะพิจารณาจากการแจ้งให้เราเตรียมการณ์ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ เราอาจต้องเตรียมการเป็นการภายใน หรือกับผู้ให้บริการอื่นๆ หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าภายในเวลาที่เหมาะสม เราอาจมีเวลาในการเตรียมการณ์ไม่เพียงพอ และอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเดินทางได้

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk