จะแจ้งความจำนงเพื่อรับบริการได้อย่างไรหากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง และเพื่อให้เราสามารถอำนวยความสะดวกให้คุณได้อย่างถูกต้อง ผู้โดยสารจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา หลังจากการสำรองที่นั่งครั้งแรก การขอรับบริการต้องกระทำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ: นกสกู๊ตไม่สามารถรับขนส่งผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ หรือต้องการความช่วยเหลือ หากคุณไม่ได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ล่วงหน้า หากคุณไม่สามารถแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าถึงความต้องการพิเศษ เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของคุณ จนกว่าจะมีผู้ดูแลเดินทางไปกับคุณ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk