ต้องมีอายุครรภ์ขั้นต่ำในระหว่างเดินทางกี่สัปดาห์

คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ในการเดินทางหากมีอายุครรภ์อยู่ในช่วง 28 สัปดาห์เป็นต้นไป กรุณาขอใบรับรองแพทย์ หรือจดหมายจากแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือตามคำแนะนำของสูตินารีแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดคลอด
  • รายละเอียดระบุว่าเป็นการตั้งครรภ์เดี่ยว หรือการตั้งครรภ์แฝด และไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  • ใบรับรองแพทย์ต้องออกภายในไม่เกิน 14 วันก่อนการเดินทาง

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเงื่อนไขการขนส่ง ข้อ 3.4 ของนกสกู๊ต

  • หากครรภ์ไม่มีภาวะแทรกซ้อน คุณสามารถเดินทางได้ถึงสัปดาห์ที่ 35 ของการตั้งครรภ์เดี่ยว และสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์แฝด
  • คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่ออนุญาตให้เดินทางบนเครื่อบินได้หากอายุครรภ์มากกว่าอายุครรภ์ที่เรากำหนด
  • คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่ออนุญาตให้เดินทางบนเครื่อบินได้หากการตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk