หากต้องการทำการจองสำหรับเด็กทารกต้องทำอย่างไร

นกสกู๊ตให้คำจำกัดความของทารก คือ ผู้โดยสารที่มีอายุอย่างน้อย 8 วันจนถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เดินทาง หากทารกเดินทางโดยการนั่งบนตักของผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ดูแล จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับทารกตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม หากต้องการจองที่นั่งให้ทารกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และผู้โดยสารต้องเตรียมหลักฐานแสดงอายุในการลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง ซึ่งหลักฐานนั้นต้องรวมข้อมูลที่ยอมรับได้โดยใช้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ผู้ปกครองควรนำสิ่งของที่จำเป็นในการดูแลทารกและเด็ก (เช่น อาหารสำหรับทารก) ติดตัวมาด้วย เนื่องจากไม่มีให้บริการบนเที่ยวบินของนกสกู๊ต

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk