หากต้องต่อเที่ยวบินในประเทศไทยจำเป็นต้องรับสัมภาระคืนและเช็คอินอีกครั้งหรือไม่

เมื่อคุณลงจากเครื่องบินในเที่ยวบินแรก คุณต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และต้องรับกระเป๋าสัมภาระคืน ณ สายพานลำเลียงสัมภาระที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผ่านพิธีการศุลกากรตามขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศตามปกติ ก่อนที่นำสัมภาระออกมา และติดต่อเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินอีกครั้ง เพื่อรับบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางต่อไป แล้วทำการลงทะเบียนสัมภาระอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ที่เป็นจุดต่อเครื่องด้วย

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk