หลังจากที่ทำการจองตั๋วแล้ว สามารถขอเพิ่มผู้โดยสารซึ่งเป็นเด็กได้หรือไม่

เมื่อทำการจองตั๋วเสร็จสิ้น คุณจะไม่สามารถขอเพิ่มผู้โดยสารทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ภายใต้ตั๋วดังกล่าวได้ แต่สามารถทำรายการจองตั๋วเพิ่มเติมแยกต่างหากให้กับเด็ก อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในการขนส่งของเรา ทารกและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง จะไม่สามารถเดินทางกับนกสกู๊ต หรือเที่ยวบินร่วมที่ใช้อักษรย่อของนกสกู๊ต โดยไม่มีผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเดินทางไปด้วยได้ หากคุณมีเด็กร่วมเดินทางไปด้วย คุณจำเป็นต้องทำรายการจองให้กับเด็กภายใต้ตั๋วเดียวกันกับคุณ

* ผู้ปกครอง ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทาง หมายถึง ผู้โดยสารที่ชำระค่าบัตรโดยสาร และมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งเราพิจารณาว่าสามารถเดินทางได้โดยลำพัง และสามารถให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ความดูแลแก่ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้

** นกสกู๊ตพิจารณาจำแนกผู้โดยสารที่เป็น “เด็ก” และ “ทารก” ต่างกัน หากคุณต้องการเพิ่มผู้โดยสารที่เป็นทารกภายใต้ตั๋วของคุณ คุณสามารถแจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลการเดินทาง

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk