หากมีรถเข็นส่วนตัว ต้องดำเนินการอย่างไร

คุณต้องแจ้ง นกสกู๊ต ขณะทำการจอง หรืออย่างน้อย 2 วันก่อนออกเดินทาง คุณจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของรถเข็นที่มี และระดับความช่วยเหลือที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายขึ้น หรือลงจากเครื่องบิน แม้ว่าคุณจะนำรถเข็นมาเอง เราพยายามที่จะจัดเตรียมความเหลือแก่คุณให้มากที่สุด 

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk