บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

บริการความช่วยเหลือพิเศษมักให้บริการโดยผู้ให้บริการประจำท่าอากาศยานและมีค่าบริการ ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ คุณสามารถชำระได้ทั้งขณะที่ขอรับการบริการผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือชำระกับผู้ให้บริการโดยตรงที่สนามบิน เนื่องด้วยข้อจำกัดของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง เราอาจไม่สามารถให้บริการนี้ได้ในเส้นทางบินของเราทั้งหมด

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

พัฒนาโดย Zendesk