บัตรกำนัลการเดินทางใช้อย่างไร และมีเงื่อนไขการใช้อย่างไรบ้าง

บัตรกำนัลการเดินทางของนกสกู๊ตจะอยู่ในรูปของรหัส (code) ที่สามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดได้ตามจำนวนที่ระบุ คุณสามารถใส่รหัสได้ในหน้าชำระเงินของเว็บไซต์ หรือแจ้งรหัสแก่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง

บัตรกำนัลการเดินทางใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเครื่องบิน/ภาษีรัฐบาลและบริการเสริม/ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถูกเรียกเก็บโดยสายการบินนกสกู๊ตในขณะที่ทำการจอง

สินค้าและบริการของบุคคลที่สามที่โฆษณาและเสนอขายโดยสายการบินนกสกู๊ต เช่น ประกันการเดินทาง แพคเกจโรงแรม รถเช่า เป็นต้น จำเป็นต้องชำระเงินแยกเองต่างหาก

 

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

  • บัตรกำนัลการเดินทางจะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือซึ่งมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ ที่อาจใช้แลกก่อนการเดินทางของเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินนกสกู๊ต
  • บัตรกำนัลการเดินทางใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้
  • บัตรกำนัลการเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร และต่ออายุไม่ได้
  • กฎและเงื่อนไขของตั๋วเป็นไปตามข้อกำหนดของแฟร์ที่ใช้เดินทาง
  • หากมูลค่าของการเดินทางเกินกว่ามูลค่าของบัตรกำนัลการเดินทาง จะต้องชำระเงินส่วนต่าง
  • หากยอดคงเหลือของบัตรกำนัลการเดินทางเหลืออยู่หลังจากที่ซื้อ ยอดคงเหลือนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
  • บัตรกำนัลการเดินทางที่ใช้งานแล้วจะเป็นโมฆะ ใช้งานต่อไปไม่ได้ และคืนเงินไม่ได้
  • นกสกู๊ตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk